Tasdik Hizmetleri | Nurullah Tosun
20.01.2015
 1. Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Ekleriyle Birlikte Tasdik Edilerek Rapora Bağlanması
 2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Ekleriyle Birlikte Tasdik Edilerek Rapora Bağlanması
 3. Devlet Teşvikleri, İndirim, İstisna, ve Muafiyetlere İlişkin Tasdik İşlemleri
 4. Yatırımların ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Vergisel Teşvikler
 5. AR-GE Faaliyetlerine Yönelik Teşvikler
 6. Kobi Birleşmelerinde Vergisel Teşvikler
 7. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamaları
 8. Avrupa Birligi tarafından Desteklenen Projelerin Rapora Bağlanması
 9. Diğer Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlere İlişkin Tasdik İşlemleri
 10. Kalkınma Ajansı Hibelerine ilişkin Tasdik İşlemleri
 11. Kanuni Defter Ve Belgelerin, İlgili Mali Tabloların Vergi Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde Denetimi
 12. Geçici Vergi Beyannamelerinin Mevzuata Uygunluk Kontrolü
 13. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Mevzuata Uygunluk Kontrolü Yapılarak Tasdik Edilmesi
 14. Tam Tasdik Raporu'nun Düzenlenmesi
 15. Yapılan Ara Denetimlerle Yönetime Rapor Sunulması