Danışmanlık Hizmetleri | Nurullah Tosun
20.01.2015
Vergi Danışmanlığına İlişkin Faaliyetler     
 • Bireysel ve Kurumsal Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı
 • Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyetler
 • Sermaye Artırımı, Devir, Birleşme, Bölünme, Tasfiye, Nev'i Değişikligi Gibi İşlemler
 • Vergi Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri
 • Vergi Planlaması
 • Dış Ticaret, Gümrük, ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı
 • Muhasebe ve Maliyet Sistemlerinin Kurulması ve Kontrolü
 • Finansal Tabloların Oluşturulması ve Raporlanması
 • Mali Tablolar ve Finansal Analiz Üzerine Eğitim
 • Muhasebe Uygulamaları Konusunda Şirket İçi Eğitimler
 • Sürekli Vergi Danışmanlığı,
 • Uluslararası Vergi Planlamasına Yönelik İşlemler,
 • Yabancı Yatırımlar İçin Sağlanan Türk Vergi Teşvikleri
 • Yurt Dışında İş Yapan T.C. Kişi Ve Kurumlarının Vergi, Danışmanlık, Şirket Kuruluşu Vb. Faaliyetlerinin Takibi
 • KDV Planlaması Ve Yurtiçi/Yurtdışı KDV İadesi İşlemleri
 • Yapılacak Uluslararası Sözleşmelerin Lisans, Royalti, Teknik Servis, Gider Paylaşımı, Bayilik Sözleşmeleri, Hisse Devir Sözleşmeleri Vb. Vergisel Yükümlülükler Açısından Analizi Ve Değerlendirilmesi.
  Hukuk Danışmanlığı Faaliyetleri 
 • Vergi Hukuku,
 • Şirketler Hukuku,
 • Uluslararası Hukuk,
 • İş Hukuku,
 • Ticaret Hukuku,
 • Vergi Hukuku Konularında Yazılı Mütalaa Verilmesi,
 • Şirket Vergisiz Devir Ve Birleşme İşlemlerinde Danışmanlık,
 • Şirket Tasfiye İşlemlerinde Danışmanlık,
 • Şirket Kuruluş İşlemleri Danışmanlığı,
 • Şube Kuruluş İşlemlerinin Danışmanlığı,
 • İrtibat Bürosu Kuruluş İşlemleri Danışmanlığı,
 • Şirket Vergisiz Bölünme (Kısmi Bölünme – Tam Bölünme) Ve Hisse Değişim İşlemleri Danışmanlığı,
 • Şirket Nevi Değişikliği İşlemleri Danışmanlığı,
 • Genel Kurul, Sermaye Arttırımı Ve Sermaye Azaltımı İşlemleri Danışmanlığı,
 • Şirket Ana Sözleşme Tadili,
 • Uzlaşma Ve Uyuşmazlık,
 • Gayrimenkul Alımlarında Hukuk Ve Vergi Danışmanlığı,
 • Denetçilik, Bilirkişilik, Kayyumluk Ve Hakemlik, 
 • Şirket Satın Alınması Ve Hisse Devir İşlemleri Danışmanlığı, 
 • Sözleşme İncelenmesi Ve Kaleme Alınması İşlemleri,
 •