Nurullah Tosun Kimdir | Nurullah Tosun
06.01.2015
Nurullah Tosun Kimdir İlk-Orta-Lise öğrenimini Ceylanpınarda tamamladı. Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesinden mezun oldu. 1996 yılında Vakıfbankta Mali Analiz Uzmanı görevinde bulundu. 
1996-2009 yılları arasında Maliye Bakanlığında 13 yıl Vergi İncelemesine yetkili olarak Gelirler Kontrollüğü ve Vergi Denetmeni görevlerinde bulundu (Vergi Müfettişi) 2007 yılında vergi incelemesinde 10 yılı geçirmiş olması nedeniyle sınavsız Yeminli Mali Müşavir Belgesini almaya hak kazandı.
2009 yılında Yeminli Mali Müşavirlik yapmak üzere Maliye Bakanlığından ayrıldı. 6 yıldır Yeminli Mali Müşaviri olarak görev yapmaktadır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsünde Sosyal Güvenlik dalında yüksek lisans yapmış olup tez aşamasındadır. Okan Üniversitesinde Muhasebe Denetim Dalında Yüksek Lisansı yapmış olup, tez aşamasındadır.
 
3 yıldır Gaziantep Üniversitesinde Türk Vergi Sistemi ve Vergi Muhasebesi Derslerini vererek part time öğretim görevliliğini yapmaktadır.