KDV İadesine İlişkin | Nurullah Tosun
20.01.2015
KDV İadesine İlişkin
  • İhracat Teslimlerinden Kaynaklanan KDV İadesine İlişkin Faaliyetler,
  • Turistlere Yapılan Satışlardan Kaynaklanan KDV İadesine İlişkin Faaliyetler,
  • İhraç Kayıtlı Teslimlerden Kaynaklanan KDV İadesine İlişkin Faaliyetler,
  • Makine Ve Araç Teslimlerinden Kaynaklanan KDV İadesine İlişkin Faaliyetler,
  • Taşımacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan KDV İadesine İlişkin Faaliyetler,
  • 150 M2’nin Altında Olan Konutların Tesliminden Kaynaklanan KDV İadesine İlişkin Faaliyetler,
  • Yıllara Yaygın İnşaat İşleri Nedeniyle KDV Tevkifatından Kaynaklanan KDV İadesine İlişkin Faaliyetler,
  • İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadesine İlişkin Faaliyetler,
  • Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil- Terkin İşlemleri, 
  • Gümrük Beyanname Tasdik İşlemleri,