EŞDEĞER EŞYA KULLANIMINDA KDV İADESİ HK​ | Nurullah Tosun
23.04.2015

Konu: EŞDEĞER EŞYA KULLANIMINDA KDV İADESİ HK​

Maliye Bakanlığının  yayımlamış olduğu ve 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren  KDV 
uygulama tebliği Uyarınca ;
Eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek satın aldığı girdileri kullanarak 
vücuda getirdiği ürünü ihraç eden ve bunun karşılığında da DİİB kapsamında KDV 
ödemeyerek söz konusu girdi veya eşdeğer eşyasını temin etme hakkı kazanan 
mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin KDV’yi,başlangıçta  iade olarak 
talep etmesi mümkün değildir.
İade edilecek KDV’nin hesabı, eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle  DİİB 
kapsamında KDV ödemeksizin girdi temininden sonra yapılır.
Bu durumda iade edilecek KDV, ihracata genel  vergi oranı uygulamak suretiyle 
bulunacak tutardan, DİİB kapsamında girdi temininde ödemediği KDV tutarının 
düşülmesi suretiyle bulunan tutarı aşamaz.
öRNEĞİN
-  (Z)’ AŞ    EŞDEĞER EŞYA  kapsamında  iç piyasadan  100.000 tl  satın aldığı  HAM 
YAĞDAN ürettiği YEMEKLİK YAĞI  200.000 TL bedelle ihraç  ettiğini    varsayalım.  HAM 
YAĞ NEDENİYLE YÜKLENİM KDV %8 OLUP 8.000-tl dir.  Ham Yağ dışındaki iadeye konu 
yüklenim KDV tutarı da 10.000-TL dir.
Buna göre 200.000 TL bedelle ihracatın gerçekleşmesi  durumunda, alınması 
gereken 18.000 TL KDV hemen talep edilemeyecektir.
Öncelikle  eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle  DİİB kapsamında KDV ödemeksizin 
girdi temin ettikten sonra, iade tutarı hesaplanılacaktır. Buna göre;  DİİB kapsamında 
KDV ödemeksizin alınan  ürünün  ödemediği KDV tutarının  8.000-TL olduğunu 
varsayarsak.Alınacak KDV İADE TUTARI=yüklenim KDV tutarı olan 18.000 TL den 8.000 
TL düşülmesi suretiyle iadeye konu KDV tutarı 10.000-TL olacaktır.
Bilgilerinize arz olunur                                                                                                                                          Nurullah TOSUN
                                                                                                                                                                          YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR