döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşmelerin sona erdiği ile ilgili Türk Parası Hk. | Nurullah Tosun
24.09.2018
döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşmelerin sona erdiği ile ilgili Türk Parası Hk.
13 Eylül 2018 Tarihli Resmi Gazete yayınlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 nolu Karar” ile ;
 
7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4 üncü maddesine (g) bendi eklenmiştir.
BUNA GÖRE; madde 4/g
 
“g) -Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki ;
-menkul ve gayrimenkul alım satım,
 
- taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama,
 
-leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri
döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”
 
Geçici MADDE 8 ;
 
13/09/2019 tarihinden itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”
 
– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
Nurullah TOSUN
Yeminli Mali Müşavir