2015 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN SAYISI NEDEN ARTACAK? | Nurullah Tosun
23.04.2015

2015 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK  ŞİRKETLERİN SAYISI NEDEN ARTACAK?

1 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014 /7149 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan kriterler aşağı 
çekilerek bağımsız denetime tabi olacak şirket sayısı artırılmıştır.
Bakanlar Kurulu Karararıına göre; 2013 ve 2014 yıllarında üst üste,
1-Aktif   toplamı 50 milyon TL ve üstü,
2-Yıllık net satış hâsılatı 100 milyon TL ve üstü,
3-Çalışan sayısı 200 ve üstü
Kriterlerinden ikisini tutturan anonim ve limited şirketler  2015 yılında bağımsız 
denetim yaptırmaları zorunludur.
-Kriterleri tutturan şirketler 2015 yılı mali tablolarını bağısız denetçiye 
denetlettirmek zorunda olup, bağımsız denetçilerini genel kurulda veya her 
halükarda 2015 yılı bitmeden seçeceklerdir. Genel kurulda seçilen denetçi şirket 
yönetim kurulu tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan 
ettirilecektir
Bilgi edinilmesini önemle rica ederim. 
                                                                                                                                                                                                   Nurullah TOSUN 
                                                                                                                                                                                               Yeminli Mali Müşavir