YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATINDA YENİ ORAN | Nurullah Tosun
16.01.2018
YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATINDA YENİ ORAN
27 Eylül 2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştır. Bu tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.
Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin söz konusu bölümünde “Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri” ne ilişkin Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı yer almaktadır.
Buna göre Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından daha önce (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanırken, 27.09 2017 tarihinden itibaren (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
Bilgilerinize sunarız.