İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI | Nurullah Tosun
23.04.2015

                                          SİRKÜLER

      YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

I-MEVZUAT:

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde kurumlar vergisi oranı % 20 olarak belirlenmiştir. Ancak İndirimli kurumlar vergisi uygulaması, 5838 sayılı Kanun ile KVK’na eklenen 32/A maddesi kapsamında teşvik belgesine bağlanmış olan bazı yatırımlardan sağlanan kazançlara %4,%6,%8 gibi  düşük bir oranda kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yatırımların Devlet’çe desteklenmesini sağlayan bir düzenlemedir. Yatırımlardan sağlanan kazanca uygulanacak vergi oranları ile yatırıma katkı oranları Kanun’un verdiği yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. KVK’nun 32/A-1. Maddesi aşağıdaki gibidir.

II-UYGULAMAYA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

1-Yatırımcıların Hangi Kazançlarına İndirimli Vergi Oranı Uygulanacaktır?

Kurumlar vergisi mükellefleri gerek 2009/15199 gerekse 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarından elde ettikleri kazançları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanabilmektedirler.

Ancak 19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla mükelleflerin, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarından elde ettikleri kazançlarının yanı sıra yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının belirli bir kısmına da indirimli kurumlar vergisi uygulamaları mümkün hale gelmiştir.

Yukarıdaki düzenlemeler dikkate alındığında yatırım teşvik belgesine bağlı olarak 2 farklı uygulama karşımıza çıkmaktadır.

Birincisi 2009/15199  sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki Yatırımlar, kısmen veya tamamen işletmeye başlamalarından itibaren ve sadece yatırımlarından elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmektedir..

Örnek 1 (2009/15199  sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre) X A.Ş Şirketinin 2011 yılında başladığı ve tamamlanması 2014 yılında planlanan, yatırıma katkı oranı %30, indirimli vergi oranı %70, 2013 yılı sonuna kadar oluşan yatırım harcaması 5.000.000 TL, tüm faaliyetleri dolayısı ile oluşan toplam kazancı 145.000- TL, toplam sabit kıymetleri 120.000.000 TL ve yatırım teşvik belgesine göre toplam yatırım harcaması 8.000.000 TL olsun. Buna göre;

Toplam Kazanç: 145.000- TL

Not:İndirimli kurumlar vergisi, ticari bilanço karına kanunen kabul edilmeyen giderler eklendikten, tüm indirim, istisna ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kazancın bulunması halinde uygulanır. Örneğimizde dikkate alınan 145.000-TL kazanç tutarının, ticari bilanço karına belirttiğimiz ilave ve indirimlerin yapılması sonrası oluşan kazanç tutarı olduğu varsayılmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesine Göre Toplam Yatırım Tutarı: 8.000.000 TL

Toplam Sabit Kıymetleri: 120.000.000 TL

Yatırıma Katkı Oranı: %30

İndirimli Vergi Oranı: %70

Yatırıma Katkı Tutarı: (8.000.000*%30)= 2.400.000 TL

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı: %20- (%20*%70)= %6

2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Yatırım Harcaması: 5.000.000 TL

2013 Yılı için İndirimli Orana tabi kazanç oranı: 5.000.000/120.000.000= %4

Yatırımdan dolayı elde edilen kazanç Tutarı: 145.000 *%4= 5.800.- TL

Diğer kazanç Tutarı; 145.000 - 5.800.- TL= 139.200-TL

%20 Kurumlar Vergisine Tabi Kazanç (Matrah)= 139.200-TL

%6 Kurumlar Vergisine Tabi Kazanç (Matrah)= 5.800-TL

Faydalanılan Katkı Tutarı: 5.800*%14= 812- TL

Sonraki Dönemlere Devreden Yatırıma Katkı Tutarı: 2.400.000-812=2.399.188 TL olacaktır.

 

İkincisi ise 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki Yatırımlar, diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına da yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmektedir.

Örnek Uygulama 2:( 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre düzenlenmiş)

X A.Ş Şirketinin 2012 yılında başladığı ve tamamlanması 2015 yılında planlanan, yatırıma katkı oranı %30, indirimli vergi oranı %70, 2013 yılı sonuna kadar oluşan yatırım harcaması 5.000.000 TL, tüm faaliyetleri dolayısı ile oluşan toplam kazancı 145.000- TL, toplam sabit kıymetleri 120.000.000 TL ve yatırım teşvik belgesine göre toplam yatırım harcaması 8.000.000 TL olsun. Buna göre;

Toplam Kazanç: 145.000- TL

Yatırım Teşvik Belgesine Göre Toplam Yatırım Tutarı: 8.000.000 TL

Toplam Sabit Kıymetleri: 120.000.000 TL

-Yatırıma Katkı Oranı: %30            -İndirimli Vergi Oranı: %70

Yatırıma Katkı Tutarı: (8.000.000*%30)= 2.400.000 TL

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı: %20- (%20*%70)= %6

2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Yatırım Harcaması: 5.000.000 TL

2013 Yılı için İndirimli Orana tabi kazanç oranı: 5.000.000/120.000.000= %4

Yatırımdan dolayı elde edilen kazanç Tutarı: 145.000 *%4= 5.800.- TL

Diğer kazanç Tutarı; 145.000 - 5.800.- TL= 139.200-TL

ANCAK;İndirimli Orana tabi matrah 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, indirimli orana tabi matrah toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini (2.400.000*%50= 1.200.000 TL) ve gerçekleşen yatırım harcaması tutarını (5.000.000 TL) geçemez. Bu nedenle;

Esas Dikkate Alınacak İndirimli Orana Tabi Matrah: 1.200.000 TL

Buna göre kazancın (145.000-TL) Tamamı indirimli kurumlar vergisinden yararlanacaktır.

Faydalanılan Katkı Tutarı: 145.000*%14= 20.300- TL

Sonraki Dönemlere Devreden Yatırıma Katkı Tutarı: 2.400.000-20.300=2.239.700 TL olacaktır.

 

Bilgilerinize SUNULUR

                                                                                  NURULLAH TOSUN

                                                                                  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR