2017 yılı Yatırım Teşvik Kapsamında yapılan Harcamalarda Kurumlar vergisi oranı o(sıfır) olduğu hk. | Nurullah Tosun
18.01.2018
2017 yılı Yatırım Teşvik Kapsamında yapılan Harcamalarda Kurumlar vergisi oranı o(sıfır) olduğu hk.
BKK 2017/9917 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile; imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;
1- Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,
teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.
Örneğin ;5.000.000-TL yatırım yapan sanayi işletmesi için Yatırıma katkı oranı %30 ise bu oran %45 olacaktır. Buna göre;5.000.000-TL x30=1.500.000-TL Yatırıma katkı tutarı iken 2017 yılı yapılacak ilave yatırımlarda bu tutar 2.250.000-TL olacaktır.
Ayrıca;İndirimli kurumlar vergisi oranının %70 olduğunu varsayarsak, 2017 yılı için yapılan yatırım harcamalarında bu oran %100 olacaktır. Buna göre; 2017 yılında elde edilen kazancın 1.000.000-TL olduğunu varsayarsak, indirimli kurumlar vergisi oranı (%20x% (100-70)30 =%6 iken bu oran 2017 yılı için 0 (sıfır) olacaktır. Yani Yatırım teşvikten yararlanan mükellef 2017 yılında elde ettiği kazanç için kurumlar vergisi ödemeyecektir.
Bu oran Yatırım teşvik kapsamı dışında elde edilen diğer kazançlar için de geçerli olacaktır.
2- Ayrıca 2017 yılında Bina-inşaat harcamalarında 50.000.000-TL altındaki harcamalara ait KDV iadesi 2018 yılında alınabilecek, 50.000.000-TL üstündeki harcamalara ait KDV iadesi ise yıl içinde 6 ayda bir alınacağı daha önceki sirkümüzde belirtilmişti.
Yukarıdaki hususların Geçici kurumlar vergisi Hesabında dikkate alınması Gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.