KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV VE TAPU HARCI ORANI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR | Nurullah Tosun
24.09.2018
KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV VE TAPU HARCI ORANI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR
(2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar , 18/05/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)
 
2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 07/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)
 
Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile ile, KDV oranlarının belirlendiği 24/12/2007 tarih 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmıştır.
 
Bu değişikliğe göre, %18 KDV oranına tabi konut ve işyerlerinin (Bina ve /veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar ) ın 31 Ekim 2018 tarihine kadar teslimlerinde %8 KDV oranı uygulanacaktır.
 
Ayrıca 492 sayılı Harçlar Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, 31 Ekim 2018 tarihine kadar konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” e düşürülmüştür.
 
Söz konusu Bakanlar kurulu Kararı Konut ve Harçlar için 7/5/2018 tarihinde ve İş yeri Teslimleri 18/05/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.