MOTORLU TAŞITLARIN SATIŞ BEDELİ KASKO DEĞERİNİN ALTINDA OLABİLİR Mİ? | Nurullah Tosun
01.05.2015
 
Motorlu taşıtların kasko sigortasına esas bedelden daha düşük bedelle satılması halinde, Gelir veya Kurumlar Vergisi açısından kasko bedelinin mi yoksa, gerçek satış bedelinin mi esas alınacağı konusunda tereddütlerin olduğu anlaşılmıştır.
 
        170 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin D bölümünde aşağıdaki hususlara yer vermiştir.Buna göre;
 
         Gelir ve kurumlar vergisi uygulaması bakımından, mükelleflerin satışını yaptıkları motorlu kara taşıtlarına ilişkin esas alacakları tutar, gerçek satış bedelidir.
     
         Ancak, gerçek satış bedelinin emsallerine göre bariz bir şekilde düşük beyan edilmesi halinde idarece, taşıtın gerçek satış bedelinin tespiti yoluna gidilebilecektir. Bu tespit işlemi sırasında, diğer unsurlarla birlikte taşıtın satış tarihi itibariyle geçerli olan, kasko sigortasına esas alınan bedelinden de yararlanılabileceği tabiidir.
 
         Örnek: Kasko değeri 100.000-TL olan aracın 50.000-TL ye satılması halinde, emsallerine göre bariz bir şekilde düşük beyan edilen bu tutar vergi incelemesi veya vergi dairesinin tespiti halinde, maliye tarafından gerçek satış tespiti yoluna gidilebilecektir.
         
         Bu nedenle esas olan motorlu araçların gerçek satış bedelidir. Ancak emsal değerle bariz bir fark olmamak ve makul ölçülerde olmak kaydıyla kasko değerinin altında satışa konu edilebilir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
                                                           
 
                                                                                                                                                                                                                                   Nurullah TOSUN
                                                                                                                                                                                                                               Yeminli Mali Müşavir